Darmowy Program do PIT 2015

Pobierz program PIT

za 0 zł

lub

Wypełnij PIT online >>

Wyślij PIT przez Internet e-deklaracje

Skorzystaj z pomocy ekspertów - 0 zł

Edytuj i zapisuj druki PIT

Rozlicz wszystkie rodzaje PIT:
PIT 37, 36, 36L, 28, PIT-11

Podatek – kompendium wiedzy

Zapłata podatku to przykra konieczność z którą spotykamy się na wszelkim kroku. Jak wygląda podatek 2015? Jakie różnice wykazuje podatek pośredni od bezpośredniego? Udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Stawki podatkowe

Stawka podatku to wyznaczony kwotowo albo procentowo wskaźnik za pomocą którego możemy obliczyć ilość należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Identycznie jak w roku ubiegłym stawki podatkowe 2015 uszeregować można na kilka grup.

W ramach podatku od towarów i usług, czyli VAT, poznać można stawki: podstawową (23%), obniżone (8%, 7%, 5%, 4% i 0%) także tak zwaną stawkę zwolnioną (umowny termin obejmujący towary i usługi ustawowo zwolnione od podatku VAT).

Stawki podatkowe 2015 stanowiące o ilości podatku dochodowego wolno podzielić na trzy grupy. Jednostki prawne oraz te osoby fizyczne, które zdecydowały się na liniową metodę rozliczania podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku. Osoby fizyczne, rozliczające zyski na zasadach ogólnych według skali podatkowej otoczone są stawkami 18% oraz 32% podatku dochodowego (wysokość opłaty zależy od wielkości podstawy opodatkowania). Istnieje jeszcze trzecia grupa, podatek dochodowy od zysków nieujawnionych. Istnieje wówczas sankcyjna stawka podatku używana w przypadku zatajenia zysków i stanowi 75%.

Podatek od prac cywilnoprawnych może zawierać 2% w przypadku udzielenia pożyczki i sprzedaży rzeczy, 1% jeśli sprzedajemy prawa majątkowe czy 0,5% kiedy podwyższony zostaje kapitał spółki.

Skala podatkowa 2015

Skala podatkowa to typ, na podstawie jakiego określa się wysokość podatku, który od dochodu (uzyskanego w samym roku podatkowym) zapłaci obywatel. Przedziały w mierze podatkowej, tzw. progi podatkowe 2015 określają, jaką stawką podatku opodatkowane są przychody podatnika. Stawka podatku zmienia się po przekroczeniu progu skarbowego, zmiana nie obowiązuje jednakże całego zysku podatnika, a jedynie nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Określając podatki 2015 progi podatkowe wynoszą:

  • Gdy podstawa obliczenia podatku sięga do 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • Gdy podstawa obliczenia podatku wynosi powyżej 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek progresywny oblicza się według zasady – przychód podatnika do wysokości pierwszego progu skarbowego opodatkowany jest pierwszą kwotą podatku z podpunktu skala podatkowa 2015, po wzięciu pod uwagę tak zwanej kwoty wolnej od podatku, nadwyżka przychodu ponad pierwszym progiem podatkowym opodatkowana została według drugiej stawki pochodzącej ze skali podatkowej.

Jak najszybciej obliczyć podatek za 2015

Pomimo że przeprowadzenie deklaracji podatkowej nie jest łatwe, można sobie znacznie uprościć ten proces. Trzeba z dostępnych w Internecie programów do rozliczania pit wybrać taki, jaki będzie miał: możliwość dostarczenia dowolnej deklaracji pit wraz ze wszystkimi załącznikami, kompletną bazę urzędów skarbowych, gmin oraz powiatów z całej Polski, funkcję wykonywania automatycznych obliczeń (na zasadzie poprawnie wypełnionych rubryk formularza) oraz aktualne informacje, takie jak np. stawki podatkowe 2015. Wiele oferowanych programów wolno nabyć za darmo. Oprócz możliwości szybkiego zrealizowania deklaracji dodatkowo zachęcają one do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (w roku 2011 liczba osób, jakie podały w ten sposób swój 1% podatku dochodowego przekroczyła 10 milionów, co dało łączną sumę 400,2 mln złotych).

Jak wygląda podatek 2015?

W stosunku do roku 2015 w prawie skarbowym zmieniło się niewiele. Zarówno skala podatkowa 2015 kiedy oraz progi podatkowe 2015 pozostały bez zmian. Obywatele, tak jak wcześniej mogą skorzystać z ulg oraz odliczeń, wśród nich: ulga na dzieci, ulga za Internet (podatnik może odpisać od dochodu do 760 zł), ulga od darowizny (podstawowa ulga tego rodzaju zapewnia uprawnienie do ściągnięcia od przychodu wydatków na szlachetne cele do 6 procent rocznego zysku, jako darowiznę fiskus traktuje dodatkowo krew), ulga na cele rehabilitacyjne (przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), ulga odsetkowa.